כמה זמן צריך להתאמן?

יותר חשוב לבלות זמן איכותי ליד הפסנתר, מאשר לבלות זמן רב ליד הפסנתר.

חשוב להקדיש זמן מרוכז לנגינה מידי יום.