האם אני צריך פסנתר בבית כדי להתחיל לקחת שיעורי פסנתר?

כן, תלמיד לנגינה צריך להתאמן כל יום ופסנתר בבית חיוני ליעילות השיעורים.

למי שרוצה לחכות עם רכישת פסנתר, יש אפשרות לשכור פסנתר בתשלום דמי שכירות חודשית, וכעבור תקופה לרכוש את הפסנתר בקיזוז מלא של כל דמי השכירות ששולמו (או להחזירו).

אפשרות אחרת, לא הטובה ביותר, היא להתחיל להתאמן על פסנתר חשמלי (לא אורגנית).