האם יש גיל מסוים שמומלץ להתחיל בו בשיעורי נגינה ומדוע? האם יש כלי מסוים שמומלץ להתחיל לנגן עליו?

ישנם כלים שמומלץ להתחיל לנגן בהם רק מגיל 9 או 10 בגלל סיבות פיזיות (כלי נשיפה מעץ או ממתכת, גיטרה קלאסית).

נגינה בפסנתר אפשרית בד”כ בגיל 6. מומלץ להתאים את גישת ההוראה לנתונים ולמאפיינים של התלמיד הצעיר.