האם אני מתאים לנגינה על פסנתר? האם בני/ביתי מתאימים לנגינה על פסנתר?

כן, כל אחד יכול לנגן על פסנתר אם הוא רוצה ללמוד ולהשתפר בנגינה בכלי.

נכון, האופק משתנה מתלמיד לתלמיד, לא כולם יכולים לנגן כמו רובינשטיין

(מגדולי הפסנתרנים במאה העשרים), אך כל תלמיד יכול להגיע להישגים יפים וליהנות מנגינה בפסנתר.